Ylva

Latest Followers:

Ylva
 

Runmagi del 1 start 26/4

Runmagi del 1 start 26/4

Monday April 12 2021, 6:00 PM
@ Online
Attendees:  @

Runor är vårt första alfabet, varje runa har en symbolik, en berättelse av något som har skett, sker eller kommer att ske. Jag lär ut via det sätt jag fått lära mig, genom skapandet av energier, vilket gör att du inte lär dig via futharken eller urharken utan genom kunskap om meningen med runornas skapelse ifrån början med Iss till den tomma eller fulla runan. Du lär dig även runornas plats i runhjulet, förstå deras innebörd enskilt men även samman, i det finns en kopppling till element men även de färger elementen har.

Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver. Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka.

25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet.
Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid i dessa runor om du förstår vad varje bokstav har för energi. Genom att förstå och arbeta med runorna kan du fördjupa dina kunskaper oavsett om du inte har tolkat runor tidigare eller redan tolkar dem.

Du lär dig runtecknets betydelse, hur du skapar magi med varje runa, vad runan visar på i ditt liv, i det kan du finna vägledning (spå).  Varje runa är även tolkad till de olika elementen - eld (aktivitet), vatten (känslor), jord (trygghet), luft (personlighet) samt voiden (andlighet).

Du får även lära dig Runoka som är en yoga form genom runornas energi.

Du finner varje runa i text på kursprofilen, teori och praktik samt en film till varje runa, du kan se varje film om och om igen inne på kurssidan, fördel även om du missar något tillfälle.
Till kursen ingår även ett ark med alla runorna som används som temporiär "tatuering" för att förstå, uppleva mer av varje runas energi. Du kan även beställa runor som är skapade i tall av en initierad runmagiker.

Kursprofilen finns att tillgå under ett år.

Webinars måndagar kl. 20
26/4  Kl. 20 Introduktion ¨Iss, Lagu, Naud. Gifu, Ken
3/5 Kl. 20 Tyr, Algiz, Feh, Ass, Eoh
10/5 Kl. 20 Sol, Uhr, Wynja, Thurs, Hagal
17/5  Kl. 20 Jara, Ing, Eh, Madr, Dagaz
24/5 Kl. 20 Odal, Reid, Bjarka, Pertra, Void
31/5 Kl. 20 sammanfattning

Kurspris 1200skr
Medlems samt kursprofilspris 1000skr.

Swish 073 063 1657


Ylvas bok "Uhrstafen" kommer ut i mars, den kan du även använda för att först mer av runornas magi.
Läs mer med utdrag ur boken här >>>


Kursdeltagare tycker:

"Så himla kul och spännande kurs! Så tacksam för att hitta en kurs där det både är pedagogisk och spännande. Jag vet inte hur många gånger jag tittat på filmerna i efterhand. Ett superproffsigt upplägg där alla har möjligheten att lära sig på sitt egna vis ❣️"/Carina

"Tack Ylva. Bästa kursen med bästa läraren som gett mig massor av AHA upplevelser. Överraskande magisk. Jag blev kär i dessa runor och älskar dem nu innerligt."Ann

"När jag såg att Ylva skulle köra en Runmagi kurs var det ingen tvekan om att jag bara måste gå den.
Vi blev ett supergäng och Ylva inspirerande och lärde oss allt om runorna magi. Vi fick flera läxor att göra mellan våra webbmöten och upplevelserna var bara så häftiga! >Kunde aldrig tro att Bjarka under fötterna eller meditation med Lagu kunde ge sånna effekter.Jag var helt såld helt enkelt." /Marie

Tags