Ylva

Latest Followers:

Marie Eriksson Annika Kucharski Ylva

SWEDISH

Jag som skapat sidan, skrivit texterna, grundmaterialet till Runmagi är Ylva Trollstierna, svensk, nu boendes i Spanien. Runor har varit en del av mitt liv sedan barnsben då ja växte upp i Norrland. Jag är mer känd för Tarot, runor har varit mer min egen privata del innan. 2013 bodde jag i Ukriana där jag medverkade i ett tv-program, där mötte jag en runmagiker. Vi hade ett fantastiskt utbyte samarbete, vårt språk var runor, då han talade ryska, jag svenska eller engelska. Efter det gav jag ut min bok "Runmagi", efter det har runor med bland annat runoka (yoga) tagit upp mer plats i mitt liv.

Jag sparar på runor på min kropp, magi är ordet. ;) 
Jag har sol, Eh, Ing, Gifu, Tyr, Naud, Uhr, Feh, Ass, och Dagaz är den sista. Alla runorna har kommit vid olika skeenden i livet, tatuerad på olika delar av kroppen för ett visst ändamål. 

Du kan vara en deltagare på den distanskurs som jag erbjuder är skapad av den kunskap jag fått, den bygger varken på Futharken eller Utharken utan på grunden från hur runorna skapades, allt började med en ristning. Kursen finns med mig på svenska och engelska, snart på tyska med Annika, inom ett tag även på spanska.

Min hemsida - www.ylvatrollstierna.se


ENGLISH
I, who have created this page, the texts, the basic material to Rune magic is Ylva Trollstierna, Swedish, now living in Spain. Runes have been a part of my life since I grow up in the northern part of Sweden. I am more well known for Tarot. Runes have been more of my private life before. In 2013 I lived in Ukraine, being a part of a TV show, where I met a run magician. We had an extraordinary exchange. Our language was of the runes; he spoke Russian, I spoke English. After the, I gave out my book "Rune magic" ( in Swedish), and since then, the runes and runoka (yoga) have taken more and more of my time.

I collect runes on my body; magic is the word ;)
I have Sol, Eh, Ing, Gifu, Tyr, Naud, Uhr, Feh, Ass, and the latest is Dagaz. All the runes have been placed in different situations in my life, tattoo on my body for special occasions.

You can be a part of the distance workshop I offer is created of the knowledge brought to me; it has either the Futhark or the Uthark instead; it's the basic from how the runes were created; it all started with one inscription. You can take the distance course with me in Swedish and English, soon in Germany with Annika and later in Spanish.

My homepage - www.ylvatrollstierna.com


runornacke.jpg

Latest Discussions

  View All

Latest Activity

  View All

Latest Music   View All

No Music Submitted!

Latest Videos   View All

Intro rune course

Intro rune course


10 months ago - Comments: 0

Latest Images   View All

Wynjaz.png
Voidez.png
Uhruz.png
Tyraz.jpg
Thurisaz.png
Solaz.png
Reidiz.png
Pertraz.png
Odalaz.png
Naudiz.png
Madrez.png
Laguz.png

Comments

Tags