• Kurser Svenska

  English in the next column.

 • Runmagiker utbildning

  Start 21/12 (vintersolståndet) avslut 26/4

  Runmagi utbildningen består av 10 webmöten på ca 3 timmar var samt 11 personliga webmöten. Innehåller grunden om runor, bindrunor, runmagi, tydning samt initiering.

  Den startar den 20 december med initiering (fullmåne 19:e). Samt personligt möte.
  Första webmötet är sedan den 21 december på vintersolståndet. 

  Utbildningen består av:
  Webmöten - Genomgång av aktuellt tema, du får uppgifter. Dessa webmötesfilmer finner du på kursprofilen.
  Personliga möten - vi går igenom uppgifter för mötet som var samt personliga funderingar, ljudfil på din profil.
  Initieringarna i alla runor ingår samt för att lära ut, certifikat.


  Personligt möte, initiering av Kenaz, Laguz, Bjarkaz samt Hagalaz.
  Tisdag 21/12 kl 20:00 till  ca 23:00 - Del 1, Issaz, Laguz, Naudiz, Gifuz samt Kenaz.
  Personligt möte, initiering av Issaz, Naudiz samt Gifuz.
  Tisdag 4/1 2022 kl. 20:00 till ca 23:00 - Del 2, Tyraz, Algiz, Fehaz, Assiz samt Eohez
  Personligt möte, initiering av Tyraz, Algiz, Fehaz, Assiz samt Eohez.
  Tisdag 18/1 kl. 20:00 till ca 23:00 - Del 3 Solaz, Uhruz, Wynjaz, Ehiz samt Hagalaz.
  Personligt möte, initiering av Solaz, Uhruz, Wynjaz samt Ehiz.
  Tisdag 1/2 kl. 20:00 till ca 23:00 - Del 4 Jaraz, Ingaz, Ehiz, Madrez samt Dagaz.
  Personligt möte, initiering av Jaraz, Ingaz, Ehiz, Madrez samt Dagaz.
  Tisdag 15/2 kl. 20:00 till ca 23:00 - Del 5 Odalaz, Bjarkaz, Reidiz, Pertraz samt Voidiz.
  Personligt möte, initiering av Jaraz, Bjarkaz, Reidiz samt Pertraz.
  Tisdag 1/3 kl. 20:00 till ca 23:00 - Del 6 Element
  Personligt möte, initiering av Voidiz
  Tisdag 15/3 kl. 20:00 till ca 23:00 - Del 7 Runmagi, initieringar.
  Personligt möte
  Tisdag 29/3 kl. 20:00 till ca 23:00 - Del 8 Runor och färger, chakras
  Personligt möte
  Tisdag 12/4 kl. 20:00 till ca 23:00 - Del 9 Runor och Tarot
  Personligt möte
  Tisdag 26/4 kl. 20:00 till ca 23:00 -Del 10 Runor och annat
  Personligt möte, certificering.


  Kurspris 5 (månader) x 3300 skr
  Har du tidigare gått runmagi delarna (eller har kurspaket för 2021) är priset 2500:- per månad. Du drar dessutom av 300:- för varje runa som du är initierad i. 

  Boka här >>>

 • Rune Magician education

  Do you want to use your Viking power, the knowledge that you had once? There's a reason that you read this, maybe it's your calling?

  Join me to become a Rune Magician, to use the runes for magic and readings.
  You will get some basic text and a text of each rune on a page, some videos, questions, and answers.

  You will also get to read (online) my book " The staff of Uhr", Uhr, the first rune magician after Ragnarok creates the runes from Issaz till Voidiz (the full rune). Each chapter is a lesson for each rune, but it's also a book that you can read as a magic novel.

  With these lessons, you can learn each rune to develop your knowledge of them. For each rune, you will find a simple description, just common facts in a way I like to encourage you to understand the basics of each rune. You can read about their meaning for each direction; East, South, West, and North and also the void, in that you will also have the elements of fire, water, earth, air, and ether. That is also the spread we are going to use to read the runes.

  You can study at your own pace, all the text, PDFs, questions and answers, and videos are on their own profile on this site www.magia-de-runas.es but we will in the zoom meetings go through five runes each time and also binding runes.  You will get initiated in the runes for each meeting before and we have a private session over Zoom. Then you learn about five runes for each meeting, the meaning, the magic, the elements (also in colors). The first meeting will be on the 17th of October, but you get all material before, once you booked (and paid) you will get access to the profile of this course.

  After the course, you will be an initiated Rune Magician, get a certificate, and be able to use my materials for a small fee and get a presentation on the website magia-de-runas.es

  Zoom meetings on Sundays at 4 pm pacific time.
  17th of October
  31st of October
  14th of November
  28th of November
  12 of December

  Take a look at Issaz, the first rune, each rune has a page like this >>>

  On this page, you can watch me present the course and read the first chapter of Issaz >>>

  The price for the course is 1500 euro
  You can also pay through Paypal to ylvatrollstierna@gmail.com

  You will have access to the material as long as you're a member at www.magia-de-runas.es (included, if you're not logged in for over a year your profile will be deleted).

  Information: When you have booked the course you like to participate in you will get a link to the course profile. All material except zoom meetings will be able for you as long as you have a profile.

 • Runmagi bok

  Klicka här för att köpa onlineboken eller här för att köpa den i bokform

  .Runmagibok.png

  "Från urstaven till voiden"

  Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver.

  Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka.

  25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet. 
  Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid i dessa runor om du förstår vad varje bokstav har för energi. Genom att förstå, tolka, arbeta med runorna blir du initierad i denna urgamla kunskap.

  Texten i denna bok är inte efter futharken eller utharken utan författarens egen vägleda kunskap om meningen med runornas skapelse ifrån början med Issaz till den tomma eller fulla runan. 

  Du finner i texten runtecknets betydelse, hur du skapar magi med varje runa, motpolsrunor, vad runan visar på i ditt liv, i det kan du finna vägledning  (sia).  Varje runa är även tolkad till de olika elementen - eld, vatten, jord, luft och voiden. Du lär dig även hur du använder runorna i runmagi, varje runa är en frekvens som kan stärka dina behov av din helhet

 • Book- Rune Magic

  Click here to by the onlinebook or here to order it in paperback from Amazon

  runemagicbook small.png

  There is ancient magic with the energy from runes. Each rune indicates energy, which can be an individual,  a God, an animal, an event, life and death, possessions, fears and happiness, and much more.

  25 runes that contain knowledge about different phases in life. You can see your daily life, your past, your future in these runes if you understand the energy of each rune. By understanding, interpreting, working with the runes, you will be initiated in this ancient knowledge.

  The text in this book is not after the futhark or uthark, it's from the author's own guiding knowledge from her rune guide about the creation of the runes from the beginning with Issaz to Voidiz (the empty or full rune.)

  You will find the meaning of the rune sign, the connection with the elements, how to create magic with each rune,  what the rune shows in your life, in it you can find guidance  Each rune is also interpreted to the different elements - fire, water, earth, air, and void. You will also learn how to use the runes in rune magic or in Oka (Yoga), each rune is a frequency that can strengthen your needs for your whole. 

 • Uhrstafen

  Klicka här för att köpa onlineboken eller här för att köpa den i bokform

  orginal.jpg

  Uhrstafen handlar om grunden av livet, symboler, karma, själsliga val, utmaningar och växande, relationer, färger, lite av den fornnordiska symboliken. Det genom liv och död i en historia om Uhr, den första individen när Midgård återskapades. Historien handlar om Uhrs resa i att skapa runor, hans kvinnor, de tre nornorna, hans själsfrände, hans tre flickor men även andra fornnordiska individer.  

  Följ Uhr, den första runmagiker från den tomma runan genom alla runorna till den fulla runan. Varje kapitel bygger på en runa.
  Uhr skapades av ett frö av Yggdrasil. Han växer upp i en ispelare, skapar ett liv med de tre nornorna (de första häxorna). De får döttrar, skapar Midgård; Östan, Sunnan, Västan och Nordan samt Is-land.

  Om du är intresserad av runor eller kanske inte ens har tänkt på alla de fascinerande egenskaper som finns i symboliken av dem är detta boken för dig.

 • The Staff of Uhr (book)

  Click here to get to the shop where you can by the book online or at amazon

  cover kopia.pngA seed of The Tree of Life, Yggdrasil, fertilized by Odin, grew in an ice player until the day Uhr steps out to experience the energy of the 25 runes.

  The three Norns, Urd, Verdandi, and Skuld, become his companions, also mothers to his three daughters.

  Uhr experiences through the runes, the four elements 'power fire, water, earth, and air through experiences that become the individuals' personal and spiritual development.

  Uhr meets his own shadow, travels to Asgard, creates Midgard. By his side are Lupus, Hugin, and Munin through the runes' experiences passion and magic, good and evil, love and death.

  From the beginning, there was nothing, but nothing was even that which was everything, just not yet experienced. The word without language, all that can be created but at the same time ends.