Presentation Runmagi

Latest Followers:

Information

user image 2021-04-26
By: Ylva
Posted in:

Klicka här för film där jag presenterar kursen >>>

På denna sida kan du se lite hur kursen fungerar, alla länkar finns under kursens blogg, de läggs på nya delar för varje vecka med länkar. Sedan finns det en sida för allt om runor, som du kan se i filmen.

Del 1

Frågor >>>
Runmall Iss >>>
Runor i bilder >>>

  • Iss
  • Lagu
  • Naud
  • Gifu
  • Ken

Klicka här för att läsa om kursen, anmäla dig >>>

Tags