• Svenska (Swedish)

 • Uhrstafen

  Bokprofil Uhrstafen.png

  Klicka på bilden för att komma till shopen där information om boken finns.

 • Kolla in distanskursen - Runmagi

 • Ylva Trollstierna

  runornacke.jpgJag som skapat sidan, skrivit texterna, grundmaterialet till Runmagi är Ylva Trollstierna, svensk, nu boendes i Spanien. Runor har varit en del av mitt liv sedan barnsben då ja växte upp i Norrland. Jag är mer känd för Tarot, runor har varit mer min egen privata del innan. 2013 bodde jag i Ukriana där jag medverkade i ett tv-program, där mötte jag en runmagiker. Vi hade ett fantastiskt utbyte samarbete, vårt språk var runor, då han talade ryska, jag svenska eller engelska. Efter det gav jag ut min bok "Runmagi", efter det har runor med bland annat runoka (yoga) tagit upp mer plats i mitt liv.

  Jag sparar på runor på min kropp, magi är ordet. ;) 
  Jag har sol, Eh, Ing, Gifu, Tyr, Naud, Uhr, Feh, Ass, och Dagaz är den sista. Alla runorna har kommit vid olika skeenden i livet, tatuerad på olika delar av kroppen för ett visst ändamål. 

  Du kan vara en deltagare på den distanskurs som jag erbjuder är skapad av den kunskap jag fått, den bygger varken på Futharken eller Utharken utan på grunden från hur runorna skapades, allt började med en ristning. Kursen finns med mig på svenska och engelska, snart på tyska med Annika, inom ett tag även på spanska.

  Min hemsida - www.ylvatrollstierna.se

 • Aktuella kurser

  Runmagi del 1 start 7 Juni

  Runmagi del 1 start 7 Juni


  Monday Jun 7 2021, 8:00 PM
  @ Online
  Runor är vårt första alfabet, varje runa har en symbolik, en berättelse av något som har skett, sker eller kommer att ske. Jag lär ut via det sätt jag fått lära mig, genom...
   
  Runmagi 3 - Sia i runor

  Runmagi 3 - Sia i runor


  Monday Jul 5 2021, 8:00 PM
  @ Online
  Efter att du har lärt dig grunden i distanskursen "Runmagi" kan du boka in dig på denna kurs där vi ser på olika tolkningsmöjligheter, så kallade utläggningar för att läsa ut...
   
  Runmagi del 3 - Bindrunor

  Runmagi del 3 - Bindrunor


  Wednesday Jun 2 2021, 8:00 PM
  @ Online
  Detta är fortsättningsdelen på Runmagi, du kan endast deltaga om du gått Runmagi 1. Vi kommer här att utveckla bindrunor, hur de binds samman, vad det ger för energi. Vilka...
   
 • Temporära runtatuteringar

  RunGnnuggisBjarka.jpgRunGnuggisar, som är 25 st temporära runor som Marie skriver ut och laddar med varje runas magiska energi.

  Fördelen med en temporär Runa är att du kan välja just den du vill ha för stunden och sätta den på olika ställen utefter behov.

  RunGnuggisar.jpgRunGnuggisarna är ca 1,5 cm i storlek. Hållbarheten varierar och beror på placering och hur ofta du duschar.

  Pris 300:- /set + frakt

  Kan även ha enstaka runor som går att köpa styckevis för 15:-. Kan även göra enligt önskemål.
  Kontakta Marie vid förfrågan. marie@magicstar.nu

  RunGnuggisarna samt fler produkter finner du under Webshop >>>

 • English

 • Ylva Trollstierna

  20200519_110124.jpgI, who have created this page, the texts, the basic material to Rune magic is Ylva Trollstierna, Swedish, now living in Spain. Runes have been a part of my life since I grow up in the northern part of Sweden. I am more well known for Tarot. Runes have been more of my private life before. In 2013 I lived in Ukraine, being a part of a TV show, where I met a run magician. We had an extraordinary exchange. Our language was of the runes; he spoke Russian, I spoke English. After the, I gave out my book "Rune magic" ( in Swedish), and since then, the runes and runoka (yoga) have taken more and more of my time.

  I collect runes on my body; magic is the word ;)
  I have Sol, Eh, Ing, Gifu, Tyr, Naud, Uhr, Feh, Ass, and the latest is Dagaz. All the runes have been placed in different situations in my life, tattoo on my body for special occasions.

  You can be a part of the distance workshop I offer is created of the knowledge brought to me; it has either the Futhark or the Uthark instead; it's the basic from how the runes were created; it all started with one inscription. You can take the distance course with me in Swedish and English, soon in Germany with Annika and later in Spanish.

  My homepage - www.ylvatrollstierna.com

 • Deutsche

 • Annika

  DSC_1923.jpgMein Name ist Annika und ich glaube, ich habe mich schon immer für das Spirituelle interessiert. Schon als Kind hatte ich einige Erfahrungen, die ich damals nicht verstanden habe, die ich aber jetzt verstehe.

  In Bezug auf Tarot Interesse, es begann bereits in meiner Jugend, als ich Tarotkarten als Anhang in einer Wochenzeitung bekam, wissen, dass ich saß und mit ihnen gepflückt, aber es gab keine Anleitung, wie zu beginnen, so legte ich es nach einer Weile. Das Interesse ist jedoch immer geblieben.

  Als ich etwas über Tarot erfahren wollte, begann ich Kurse bei Ylva zu nehmen und mit ihr wurde ich auch in Tarot zertifiziert.

  Zuletzt habe ich einen Kurs über Runen gelernt und ist auch im 1 Teil Runenmagier initiiert.

  Hat auch Reiki gelernt und wurde in Reiki 1 und 2 initiiert.

 • Espanol

  en construcción